חברת החשמל למען אזרחים ותיקים

תמונת המאמר

בעקבות יוזמה להצעת חוק אשר תפטור בני שמונים ומעלה מעמידה בתורים, חברת החשמל החליטה "להרים את הכפפה" והחל מה 1 באפריל, אזרחים וותיקים אשר יגיעו למוקדי קבלת השרות במשרדים האזוריים הפרוסים ברחבי הארץ, יקבלו עדיפות בתורים, עם הצגת תעודת "אזרח וותיק".

ככלל, ניתן לקבל את מרבית השירותים ללקוחות באמצעות מוקד השירות הטלפוני 103, אתר האינטרנט והאפליקציה אומר סמנכ"ל הלקוחות בחברה, איציק בלמס, אולם, נמצא כי אזרחים וותיקים רבים מעדיפים עדיין לפגוש נציג שירות 'פנים אל פנים' ומגיעים למשרדי קבלת הקהל. לכן, כדי להקל על הלקוחות הוותיקים הוחלט לאמץ את היוזמה, ולתת להם עדיפות בהמתנה בתור.

בחטיבת הלקוחות בחברת החשמל מכינים בימים אלה הנחיות לנציגי השירות והצבת שילוט מתאים שיוצב במשרדי קבלת קהל בכל מחוזות החברה. 

אלוף במי"ל, יפתח רון-טל, יו"ר חברת החשמל: "חברת החשמל, כחברה ממשלתית-לאומית, פועלת באופן רציף לשדרוג השירות שלה ומתן מענה פרטני לאוכלוסיות מוחלשות. זהו עוד צעד ביישום המדיניות אשר מצטרף לשורת צעדים שנועדו להעניק העדפה מתקנת לאוכלוסיות מוגדרות."